(Vtrend.vn) Dân số Việt Nam có xu thế tăng chậm hơn so với những giai đoạn trước. Cho tới thời điểm này dân số Việt đứng thứ ba Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới.

Sáng nay 11/7 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương đã công bố lần kiểm tra sơ bộ dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó tổng dân số Việt Nam cho đến hết quý 1 năm 2019  là 96,2 triệu người có xu hướng tăng chậm hơn những giai đoạn trước đây. Tong đó nam 47,88 triệu người, nữ chiếm 48,32 triệu người.

Sau 10 năm (2009 – 2019) quy mô dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu người giảm nhẹ dần so với các giai  đoạn trước đây (1989 – 2009) tăng 14,16 triệu người.

Kết quả điều tra cũng cho thấy dân số Việt Nam thuộc một trong những quốc gia có dân số đông trên thế giới, đứng thứ ba Đông Nam Á, thứ 15 Thế Giới. Đến nay mật độ dân số đạt 290người/ km2 tăng 31 người/km2 so với năm 2009.

Hai thành phố có mật độ dân số đông là Hà Nội và TP.HCM, Hà Nội là 2.398 người/km2, TP.HCM là 4.363 người/km2. Mật độ dân số hai thành phố lớn này gấp 10 lần so với mật độ chung của cả nước.

Mai Phương