(Vtrend.vn) Hiện tại, cổ phiếu VCI đang giao dịch trên thị trường chứng khoán ở vùng giá ~56.000 đồng/cổ phiếu- gần gấp 3 lần mức giá công ty phát hành bán ưu đãi cho nhân viên.

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, Chứng khoán Bản Việt sẽ phát hành dự kiến 1 triệu cổ phần phổ thông với giá 20.000 đồng/cổ phiếu tương đương 0,62% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 20 tỷ đồng. Thời gian kết thúc thu tiền mua cổ phiếu là 17/8/2018.

Dự kiến, lượng cổ phiếu nói trên sẽ được niêm yết bổ sung vào 15/9/2018 và cán bộ công nhân viên sẽ bắt đầu được giao dịch vào 17/8/2019 do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành.

Được biết, việc phát hành lần này thực hiện theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty và đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hiện tại, cổ phiếu VCI đang giao dịch trên thị trường chứng khoán ở vùng giá ~56.000 đồng/cổ phiếu- gần gấp 3 lần mức giá công ty phát hành bán ưu đãi cho nhân viên.

Theo cafef.vn