Căn cứ theo quy định Pháp luật Việt Nam, cụ thể theo quy định tại Bộ luật Lao Động 2012, tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2019 và không phải đi làm bù.

Lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, các Cán bộ chông chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm và hưởng 100% lương.

Năm nay Lễ Quốc Khánh rơi vào ngày thứ hai. Do vậy tất cả các Cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ tối đa 03 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (ngày 31/8/2019) đến hết thứ hai (ngày 02/9/2019).

Riêng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy hàng tuần thì người lao động được nghỉ 02 ngày: Chủ nhật (01/9/2019) và thứ Hai (02/9/2019).

Bên cạnh đó căn cứ tại điểm c khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao Động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được nhận tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó. Như vậy là người lao động sẽ được nhận lương cho ngày nghỉ lễ phải làm việc là 400% lương của ngày bình thường. Ngoài ra nếu người lao động làm vào ca đêm của ngày nghỉ lễ thì được hưởng cộng thêm 30% mức lương của ngày bình thường.

Tuy nhiên, về mức lương và mức thưởng cho người lao động thì Luật lao động luôn khuyến khích người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động dựa vào quy định căn bản về mức tiền lương theo quy định pháp luật.

Về khoản tiền thưởng dịp Quốc Khánh 2/9 là không bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao Động 2012, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động.

Trong thời gian nghỉ lễ này, các đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc, bảo đảm chất lượng.

Đinh Phương