(Vtrend.vn) Để hoàn thành dự toán pháp lệnh năm 2018 là 268.780 tỷ đồng, trong 2 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP.HCM còn phải thu gần 25.000 tỷ mỗi tháng.

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng thu nội địa trong 10 tháng năm 2018 được 219.681 tỷ đồng, đạt 81,73% dự toán năm 2018, tăng 14,54% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 199.910 tỷ đồng, đạt 78,03% dự toán năm 2018, tăng 12,13% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ dầu thô được 19.770 tỷ đồng, đạt 157,28% dự toán năm 2018, tăng 46,23% so cùng kỳ năm 2017.

Trong 2 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP.HCM tập trung rà soát, đánh giá kết quả thu đã đạt trong 10 tháng đầu năm, xác định nguồn thu còn phải thu, nguồn thu trọng tâm trong 2 tháng cuối năm. Xác định các lĩnh vực, khoản thuế có tốc độ thu còn chậm, chưa đúng với thực nguồn để có biện pháp thiết thực, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thu đúng, thu đủ, sát với thực tế phát sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách quý IV và cả năm 2018.

Cùng với đó, Cục đẩy mạnh theo dõi đôn đốc tình hình nộp tờ khai thuế các tháng cuối năm của doanh nghiệp; rà soát, đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ và kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không trung thực các khoản nộp vào ngân sách.

Cập nhật thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký vào hệ thống TMS./.

Tuấn Kiệt

Theo cafef.vn