Nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát hành lượng cổ phiếu mới để trả cổ tức và chia thưởng cho cổ đông.

Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (CRE) thông báo 15.8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để công ty chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30%, Đợt này, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Doanh nghiệp này đang có 201,6 triệu cổ phiếu CRE lưu hành nên sẽ cần phát hành 60,48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 201,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện hữu. Nếu cổ đông mua hết, công ty sẽ thu về 2.016 tỉ đồng. Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức và chào bán dự kiến tăng từ 2.016 tỉ lên 2.620 tỉ đồng.

Hàng triệu cổ phiếu mới sẽ được chi cho cổ đông - ảnh 1
Cổ đông nhiều doanh nghiệp sẽ nhận được thêm cổ phiếu mới. Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS) vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 85%, tức là nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu SCS tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới. Công ty hiện có 50,7 triệu cổ phiếu phổ thông và 7,19 triệu cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành. Chỉ những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần phổ thông mới có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này, tương đương việc SCS sẽ cần phát hành khoảng 43 triệu cổ phiếu.

Hay Công ty CP chứng khoán Bản Việt (VCI ) công bố ngày 18.8 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Bản Việt sẽ phát hành 100,5 triệu cổ phiếu, qua đó vốn điều lệ tăng từ 3.350 tỉ đồng lên 4.355 tỉ đồng. Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022, cổ đông đã thông qua tổng cổ tức năm 2021 là 42% bao gồm 12% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Doanh nghiệp đã tạm ứng tiền mặt 12% vào cuối năm trước.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố triển khai phương án trả cổ tức cổ phiếu niên độ tài chính 2020 – 2021. Cụ thể, tập đoàn sẽ phát hành gần 100 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 20% (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Vốn doanh nghiệp sau phát hành dự kiến tăng lên 5.980 tỉ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến trong tháng 9 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận…

Mai Phương

Theo Thanh Niên