Ngày 29/6 MIT Technology Review, cơ quan truyền thông công nghệ có ảnh hưởng toàn cầu đã công bố Huawei là một trong 50 công ty thông minh nhất. Như thường niên MIT Technology Review đều công bố danh sách 50 công ty kết hợp tốt nhất công nghệ sáng tạo với mô hình kinh doanh hiệu quả trên toàn thế giới.

MIT Technology Review chọn ra 50 công ty thông minh nhất dựa vào giá năng lực cốt lõi của các công ty với các công nghệ mới nổi và bất kỳ bước đột phá và đổi mới sáng tạo nào mà các công ty đã đạt được cho chính họ, cho các ngành công nghiệp của họ, hoặc thậm chí cho thế giới, cùng các phương pháp họ vận dụng để mang đến những thành tựu trong năm qua.

Lễ trao giải tại Hội nghị thượng đỉnh 50 công ty thông minh nhất Trung Quốc 2019

Ông William Xu, thành viên Ban Giám đốc kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược của Huawei, đã có bài phát biểu về chiến lược đổi mới sáng tạo của Huawei tại Hội nghị thượng đỉnh 50 công ty thông minh nhất Trung Quốc 2019 (the 50 Smartest Companies 2019 China Summit). Ông cho biết: “Trong 30 năm qua, Huawei chủ yếu thực hiện các đổi mới sáng tạo công nghệ và kỹ thuật cũng như các đổi mới sáng tạo trong các giải pháp dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi gọi đó là Đổi mới Sáng tạo 1.0. Trong tương lai, Huawei sẽ theo đuổi Đổi mới Sáng tạo 2.0, trong đó đề cập đến những đột phá về lý thuyết và những phát minh được thúc đẩy bởi tầm nhìn. Huawei gắn bó với đổi mới sáng tạo cởi mở và phát triển toàn diện. Đổi mới sáng tạo cởi mở có nghĩa là đổi mới sáng tạo cùng với các chuyên gia toàn cầu. Trong quá trình này, các tài nguyên và năng lực sẽ được chia sẻ. Phát triển toàn diện có nghĩa là những thành quả của bất kỳ sự đổi mới sáng tạo nào đều được chia sẻ và sử dụng bởi toàn nhân loại và các ngành công nghiệp. Điều này có thể thắp sáng tương lai của thế giới và các ngành công nghiệp”.

Ông William Xu, thành viên Ban Giám đốc kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược của Huawei phát biểu tại buổi lễ.

Ông William Xu, cũng cho biết thêm: “Giới học thuật là nguồn cho những đột phá và phát minh lý thuyết, trong khi các ngành công nghiệp thúc đẩy tiến bộ thông qua việc nêu lên các thách thức, giải quyết các nhu cầu của khách hàng và tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi các trường đại học. Huawei sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu của các trường đại học và các tổ chức, và cam kết khám phá và tìm kiếm, xác định các công nghệ tương lai trong toàn bộ quá trình thông tin, từ tạo thông tin, lưu trữ, tính toán, truyền tải và trình bày, đến tiêu thụ thông tin”.

Trong lần vinh danh này, lần đầu tiên MIT Technology Review tổ chức tại Trung Quốc. Các công ty được vinh danh bao gồm các công ty Trung Quốc và các công ty Quốc tế đang hoạt động tại Trung Quốc.

Mia