Hai bộ vào cuộc kiểm tra dự án ‘đổi 100 ha lấy 1,39 km đường’ tại Bắc Ninh

(Vtrend.vn) Việc kiểm tra dự án đổi đất lấy hạ tầng tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11. Bắc Ninh xây siêu dự án 1.600 ha có mô hình Disney Land Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh.