Có nên cho dùng lại xăng A92 đã bị khai tử?

(Vtrend.vn) Saigon Petro muốn quay lại bán xăng A92, sản phẩm đã bị khai tử và thay thế bằng xăng E5. Trên thực tế, thị trường đang chuộng xăng A95 và chê xăng sinh học? Dùng xăng E5 thay A92 (bị buộc dừng sử dụng) nhằm giảm ô nhiễm, đảm bảo an ninh năng lượng nhưng xu hướng chuyển sang dùng xăng A95 cũng cần được quan tâm vì nếu sản