AEG – Tổ chức giáo dục đầu tiên tại Châu Á được trao chứng nhận STEM của AdvancED

(Vtrend.vn) TP.HCM ngày 24 tháng 7 –  American Education Group (AEG), Tổ chức Giáo dục Mỹ tiên phong trong mô hình STEAM tại Việt Nam, vừa công bố được chính thức trao chứng nhận STEM bởi AdvancED – Tổ chức Giáo dục lớn nhất thế giới gồm các chuyên gia đầu ngành toàn cầu.  Nhận thấy được tầm quan trọng trong việc tạo ra một môi trường giáo dục tiên tiến