Tưng bừng báo lãi đậm 6 tháng đầu năm, lợi nhuận nửa cuối năm của các ngân hàng vẫn còn nhiều ẩn số

(Vtrend.vn)"Room" tín dụng không được nới, lãi suất huy động có thể tăng lại trong những tháng cuối năm và nhiều biến động khó lường khác, lợi nhuận nửa cuối năm của các ngân hàng vẫn còn nhiều thách thức.  Kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong nửa đầu năm được ghi nhận là tích cực khi tăng trưởng cao so với cùng kỳ, nhiều ngân hàng nhỏ

Dự phòng rủi ro “ăn” mất hơn nửa lợi nhuận tại nhiều ngân hàng

(Vtrend.vn) 21 ngân hàng đã trích gần 32.000 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro, "ngốn" đến 42% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Thống kê tại 21 ngân hàng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 15/21 ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ năm ngoái. Dự phòng rủi ro tín dụng của 21 ngân hàng này lên