Hơn 10 thành viên mới trong 40 Doanh Nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2018

(Vtrend.vn) Trong số 40 Doanh Nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2018 thì có hơn 10 Doanh Nghiệp mới được kết nạp. Mùa báo cáo tài chính năm 2018 đã dần đến những ngày cuối cùng, đến thời điểm hiện tại chỉ còn số ít doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính tự lập năm 2018. Trong số những doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh, nổi