Đại gia tôm kêu gặp khó vì…Luật Chứng khoán

(Vtrend.vn)-Nuôi tôm siêu lợi nhuận nhưng cũng nhiều rủi ro. Vậy nên ngân hàng không dám đầu tư, để người dân phải tìm đến tín dụng đen. Giải pháp cho vấn đề này là Chính phủ cần khởi động chương trình bảo hiểm ngành tôm. Đề xuất ấy đến từ ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội thuỷ sản Việt Nam,

Tham luận Luật Chứng khoán sửa đổi: Cả Vietjet và Vinamilk đều băn khoăn khái niệm Nhà đầu tư chuyên nghiệp

(Vtrend.vn) Vietjet ý kiến nên giữ nguyên thuật ngữ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như đã hiểu trước đó, tức theo quy định tại khoản 11 điều Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 "Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán". Theo Dự thảo Luật Chứng