Hơn 10.000 Doanh Nghiệp thành lập mới với quy mô vốn lớn

(Vtrend.vn) Trong tháng 1 đầu năm 2019, đã có hơn 10.000 Doanh nghiệp thành lập với quy mô vốn điều lệ bình quân của một Doanh nghiệp lên đến 15 tỷ đồng. Trong tháng đầu tiên của năm 2019, theo thông kê cả nước có 10.079 Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký là 151,1 nghìn tỷ đồng. Tuy giảm 7% về số doanh nghiệp thành