Hàng nghìn giáo viên bị thu 10.000 đồng mỗi quyết định nâng lương

(Vtrend.vn) Chuyên viên Phòng Giáo dục ở Quảng Ngãi giải thích việc thu phí suốt 12 năm nhằm nhân bản các quyết định và bồi dưỡng ngoài giờ cho cán bộ. Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 10/3 đã chỉ đạo Đảng ủy Phòng Giáo dục huyện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả với tập thể phòng và chuyên viên bộ phận Tổ chức vì