Lần thứ 3 nghị viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit, khiến khủng hoảng thêm trầm trọng

(Vtrend.vn) Các nhà lập pháp bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May lần thứ ba vào ngày thứ Sáu. Diễn biến này gần như là cáo chung cho kế hoạch của bà và càng khiến nỗ lực của Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu thêm hỗn loạn vào đúng ngày mà Anh lẽ ra theo dự định rời khỏi khối này. Quyết định bác bỏ một