Cục Thuế TPHCM mỗi tháng còn phải thu gần 25.000 tỷ đồng

(Vtrend.vn) Để hoàn thành dự toán pháp lệnh năm 2018 là 268.780 tỷ đồng, trong 2 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP.HCM còn phải thu gần 25.000 tỷ mỗi tháng. Theo Cục Thuế TPHCM, tổng thu nội địa trong 10 tháng năm 2018 được 219.681 tỷ đồng, đạt 81,73% dự toán năm 2018, tăng 14,54% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 199.910