(Vtrend.vn) Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra văn bản mới thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong năm học mới 2019 và 2020 trong đó nêu rõ 6 khoản thu mà hội phụ huynh học sinh không được thu.

Công văn số 2668 ngày 5/8/2019 của Sở GD&ĐT TPHCM nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Bộ GD&ĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Văn bản còn nêu cụ thể 5 khoản thu yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, bao gồm:

  1. Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;
  2. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;
  3.  Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;
  4. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;
  5. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;
  6. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi có văn bản hướng dẫn của này về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố theo quy định của Chính phủ trừ các khoản thu hộ, chi hộ phục vụ cho học sinh vào đầu năm học như tiền đồng phục, tiền ăn…

Ngoài ra, văn bản trên cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân TPHCM về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT.

 Đinh Phương