Thói quen đơn giản buổi sáng khiến bạn làm chủ quỹ thời gian eo hẹp, làm việc hiệu quả dù có cả “núi công việc”

(Vtrend.vn) Quá mệt mỏi vì ép mình trở nên hiệu quả hàng ngày với một núi việc cần làm, hãy thử áp dụng thói quen quản lý thời gian đơn giản này để đảm bảo hoàn thành được mọi việc mà vẫn rất nhàn. Tom Corley đã chia sẻ bí quyết đơn giản giúp ông giải quyết khối lượng công việckhổng lồ hàng ngày với hiệu suất đáng nể. Ông là một