Thứ trưởng Giáo dục: ‘Dự thảo đuổi sinh viên bán dâm là bị lỗi’

(Vtrend.vn) Quy định kỷ luật sinh viên hoạt động mại dâm được lãnh đạo ngành Giáo dục giải thích do lỗi 'chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất'. Đêm 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thông tin giải thích nội dung kỷ luật sinh viên hoạt động mại dâm trong dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao