Lễ khánh thành ‘Hộp Kể Chuyện’ tại TPHCM

Đại sứ quán Pháp, phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Hộp kể chuyện, để chính thức bàn giao cho các bảo tàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh.   Nằm trong khuôn khổ dự án FSPI “Chia sẻ và Gìn giữ Di sản Việt Nam”, Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tiến hành