Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên

(Vtrend.vn) Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) có 41 phòng học, nhưng tới 57 lớp, học sinh do đó phải nghỉ 1-2 ngày giữa tuần. Sáng thứ hai, thứ ba hàng tuần, trong khi phần lớn trẻ bắt đầu tuần học mới ở trường thì Tuấn - học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An