Tranh cãi nảy lửa về bộ ảnh ‘nàng thơ xứ Huế’: Trang phục cung đình Huế hay của Như Ý truyện – Diên Hi công lược?

(Vtrend.vn) Bộ ảnh "trang phục cung đình" của "Nàng thơ xứ Huế" đang gây ra những tranh cãi rất lớn. Mới đây bộ ảnh của Nàng thơ Xứ Huế - Ngọc Trân đang gây nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau khi bộ ảnh được đăng tải., cộng đồng mạng đã lập tức chia thành 2 luồng ý kiến rõ rệt: trong khi