Tề Thiên Đại Thánh – Tôn Ngộ Không được dựng nên nhờ nguyên mẫu nào trong lịch sử?

(Vtrend.vn) Nhờ bộ phim "Tây Du Ký" được dựng lại từ truyện gốc, hình tượng Tôn Ngộ Không đã ăn sâu vào tâm trí rất nhiều người, thậm chí là tuổi thơ của cả 1 thế hệ. Tuy nhiên người ta vẫn luôn thắc mắc không biết Ngô Thừa Ân xây dựng nhân vật này dựa trên nguyên mẫu nào trong lịch sử. Tôn Ngộ Không, còn gọi là Tề