(Vtrend.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

 Cụ thể, tại Quyết định 1556, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giữ chức vụ cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương. Tiêu chí hoạt động của cục là tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh với cơ hội kinh doanh bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên thị trường

 Cục có nhiệm vụ điều tra các vụ việc liên quan đến các hành vi làm giảm, bóp méo và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, cục có nhiệm vụ tổ chức điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát hiệu quả các hoạt động tập trung kinh tế. Sau khi kết thúc điều tra, cục chuyển báo cáo điều tra và kiến nghị lên Hội đồng Cạnh tranh hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc.

Hạn chế và loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chỉ dẫn gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh doanh, gièm pha hoặc gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bán hàng đa cấp bất chính, v.v… nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo plo.vn
Minh Xuan.