(Vtrend.vn) Khi đã ngôi ở vị trí cao trong một cơ quan nhà nước với danh xưng là Công chức, thì cần phải chú ý đến những nguyên tắc cơ bản nhất dễ vi phạm, nếu mắc phải thì buộc phải thôi việc.

Thứ nhất: Công chức sử dụng các văn bằng giả để xin việc tại các cơ quan.

Thứ 2: Công chức bị phạt tù mà không được hưởng án treo

Thứ 3: Hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Thứ 4: Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan Y tế

Thứ 5: Nghỉ việc 7 ngày / tháng, hoặc 20 ngày / năm, đã nhận được thông báo bằng văn bản ba lần liên tiếp

Thứ 6: Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm…

Thứ 7: Công chức kê khai tài sản không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực.

Phương Đinh