(Vtrend.vn) Thủ tướng New Zealand sẽ sửa đổi lỗ hổng của luật về  việc mua bán vũ khí tại đất nước mình, sau vụ xả súng tại nhà thờ New Zealand.