Vus tổ chức lễ trao chứng chỉ đầy cảm xúc

Sáng ngày 3/3/2019, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức lễ trao chứng chỉ Cambridge cho học viên VUS Hà Nội. Với thành tích xuất sắc của các học viên, VUS giữ vững kỷ lục Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ nhiều nhất, với 115.854 em. Tại buổi lễ, Đại diện của VUS và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại